Ви ги нудиме следниве PIR детектори
TITAN AGTITAN AG е аналоген PIR детектор погоден за употреба во станбени и деловни објекти. TITAN AG има имунитет на бело светло и имунитет на домашни миленици до 12 кг.
TITAN DLTITAN DL е дигитален PIR детектор погоден за употреба во станбени, комерцијални и деловни објекти како и за примена во згради со поголеми безбедносни потреби како банкарски канцеларии, куќи за складирање и др. TITAN DL користи алгоритам за дигитални процеси и поседува имунитет до 20 кг
TITAN GBTITAN GB е двојна технологија (PIR + glass break) детектор за примена во станбени и деловни објекти. Особено е погоден за продавници со големи прозорски излози. TITAN GB има прилагодување на чувствителноста и за елементите PIR и GB, како и имунитет на домашни миленици до 12 кг. Детекторот е исто така опремен со прилагодлива компензација на температурата.