social image

За нашата компанија

ТРАЈМАР СЕКЈУРИТИ секогаш на располагање на нашите клиенти со квалитетна опрема од реномирани производители.

Софистицирани решенија за влез во стадиони,музеи,концертни сали и други објекти со примена на најсовремени хардверски и софтверски решенија. Начин на влез со картици,билети и генериран бар код преку посебни телефонски апликации.

 
ТРАЈМАР СЕКЈУРИТИ е секогаш на располагање на нашите клиенти со квалитетна опрема од реномирани производители.

Софистицирани решенија за влез во стадиони, музеи, концертни сали и други објекти со примена на најсовремени хардверски и софтверски решенија. Начин на влез со картици, билети и генериран бар код преку посебни телефонски апликации.

 
Контрола на пристап и работно време од Словенскиот бренд JANTAR погоден за контрола на пристап во повеќе објекти на различна локација само од едно место.

ТРАЈМАР СЕКЈУРИТИ стана овластена фирма за одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гасење на пожари и откривање на експлозивни смеси.
ТРАЈМАР СЕКЈУРИТИ секогаш на располагање на нашите клиенти со квалитетна опрема од реномирани производители
За подетални информации