Опис
Зони -16
Балансирање на зоната - 1 или 2 отпорници за балансирање
Групи - 3
Резултати - 4 ниска струја (до 100 mA), 1 моќна (до 1А), 3 логика
Кодови - 4 цифри; 32 корисници, 1 инжинер
Меморија на настани -1024 настани со датум и време
Дигитален комуникатор - вграден; 2 телефонски броеви; ЦИА и лична карта
Програмирање - 3 типа - по адреси, по операции, менија за дрво
Типови на конекција - 5 типа
Главно напојување 230VAC ± 10%, осигурувач 0,63A
Трансформатор 17 VAC / 23 VA
Резервно напојување 1 батерија 12V / 7 Ах
Полнење на батеријата 13,8 V / 0,75 Осигурувач
Макс. потрошувачка 2А (од надворешни уреди)
Излезна моќност 13,8 V DC / 0,75 Осигурувач
Работна температура од -10 ° C ÷ + 50 ° C
Димензии, кутија ABS 290 x 240 x 80 mm